پرداخت با QRcode و لینک در یارپی

ثبت اطلاعات فروشنده

تاریخ تولد
IR

اگر شخص حقیقی هستید تصویر کارت ملی و شناسنامه را آپلود کنید در غیر اینصورت که شخص حقوقی هستید تصویر آگهی تأسیس و تصویر آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی و کپی اساسنامه شرکت را آپلود کنید.