درباره ما

🔺کسب‌وکارها در حال حاضر سعی می‌کنند تا با اعمال تغییرات بسیار، خود را با شرایط جدیدی که پس از شیوع کرونا به وجود آمد سازگار کنند؛ این تغییرات به خصوص برای کسب‌وکارهای خرده‌فروشی حجم بیشتری را در بر می‌گیرد چراکه این نوع از کسب‌وکارها اکنون با رقیب قدرتمندی مثل فروشگاه‌های آنلاین مواجه هستند.